DEBARSKA 14

PRODATO!

Objekat završen! Useljeno! Prodato!

MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: B
69.50 m2
1.750 €/m2
121.625 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
70 m2
1.770 €/m2
123.900 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
 PH
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip:C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: C
82 m2
1.790 €/m2
146.780 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
92.8m2
1.820 €/m2
168.896 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €+ dvostrana orijentacija
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip:B
54 m2
1.750 €/m2
94.500 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
31.8 m2
1.790 €/m2
56.922 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PH
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PK
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
II
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
I
Tip: A
33.6 m2
1.790 €/m2
60.144 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PR


Tip stana: A 31.8 m2


 

Tip stana: A 33.6 m2


Tip stana: A 34.3 m2


 

Tip stana: B 54 m2


Tip stana: B 63.5 m2


 

Tip stana: C 77.8 m2


Tip stana: C 82 m2


Tip stana: C 92.8 m2

I – POPUST 40 eur/m2

  1. Za pred-prodajne rezervacije po projektu;
  2. Kupci koji su već kupili jednu stambenu jedinicu od kompanije Beomarket;
  3. Kompanije sa kojima saradnja traje minimum 5 godina;

II – BONUS POPUST 40 eur/m2

  1. Za kupce koji plaćaju 50% avansno

III –TIPOVI STANOVA

  1. Tip stana A – stan sa jednom spavaćom sobom
  2. Tip stana B – stan sa dve spavaće sobe
  3. Tip stana C – stan sa tri spavaće sobe
  4. Tip stana D – stan sa četiri spavaće sobe