ĐORĐA KRATOVCA 53

NOVI OBJEKAT!

Đorđa Kratovca 53

POČETAK PRODAJE 2. OKTOBAR!

MAPA DOKUMENTACIJA FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA

Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
59.29 m2
1.730 €/m2
102.571 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
54.48 m2
1.670 €/m2
90.981 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A
35.68 m2
1.730 €/m2
61.726 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.730 €/m2
64.200 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
33.51 m2
1.740 €/m2
58.307 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
38.51 m2
1.740 €/m2
67.007 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: A 33.51 m2


Tip stana: A 35.68 m2


Tip stana: A 37.11 m2


Tip stana: A 38.51 m2


Tip stana: B 54.48 m2


Tip stana: B 59.29 m2