ĐORĐA KRATOVCA 64

NOVI OBJEKAT!

Đorđa Kratovca 64

POČETAK PRODAJE

FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: A – 29.17 m²
1.900 €/m²
od 53.089 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 44.12 m²
1.870 €/m²
od 78.975 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 29.17 m²
1.870 €/m²
od 52.214  €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 44.12 m²
1.850 €/m²
od 78.092 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: C – 76.18 m²
1.850 €/m²
od 134.838 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 28.52 m²
1.730 €/m²
od 47.058  €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 42.10 m²
1.730 €/m²
od 69.465 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B – 53.48 m²
1.880 €/m²
od 96.264 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.48 m²
1.850 €/m²
od 94.659 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.48 m²
1.830 €/m²
od 93.590 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 53.63 m²
1.800 €/m²
od 92.243 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: A 29.17 m²


Tip stana: A 28.52 m²


Tip stana: B 44.12 m²


Tip stana: B 42.10 m²


Tip stana: B 53.48 m²


Tip stana: B 53.63 m²


Tip stana: C 76.18 m²