Petrovaradinska 27

NOVI OBJEKAT!

Petrovaradinska 27

FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: B – 59.03 m²
1.880 €/m²
od 106.254 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 59.03 m²
1.850 €/m²
od 101.531 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 59.03 m²
1.850 €/m²
od 101.531 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.15 m²
1.800 €/m²
od 87.978 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A – 33.66 m²
1.900 €/m²

od 61.261 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.870 €/m²

od 74.428 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 33.66 m²
1.870 €/m²

od 60.251 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.850 €/m²
od 73.596 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 33.66 m²
1.850 €/m²

od 59.578 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.850 €/m²

od 73.596 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 33.69 m²
1.830 €/m²

od 58.957 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.79 m²
1.830 €/m²

od 73.132 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 59.03 m²


Tip stana: B 51.15 m²


Tip stana: A 33.66 m²


Tip stana: A 41.58 m²


Tip stana: A 33.69 m²


Tip stana: A 41.79 m²