PRODAJA

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 42

MAPA

Tip: B – 53.19 m²
1.940 €/m²

od 98.136 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 37.32 m²
1.940 €/m²

od 68.855 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.19 m²
1.970 €/m²

od 99.731 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
1.970 €/m²
od 70.013 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.19 m²
1.950 €/m²

od 98.667 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
1.950 €/m²

od 69.266 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.25 m²
1.880 €/m²

od 91.481 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 33.61 m²
1.880 €/m²

od 59.994 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.45 m²
1.950 €/m²

od 169.640 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 36.06 m²
1.980 €/m²

od 67.973 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
1.980 €/m²
od 99.094 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 36.06 m²
1.960 €/m²

od 67.252 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
1.960 €/m²

od 98.043 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.66 m²
1.970 €/m²

od 64.988 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: B – 51.22 m²
1.970 €/m²

od 96.038 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 38

Tip: B – 53.43 m²
1.930 €/m²

od 98.845 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.930 €/m²

od 68.320 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.43 m²
1.950 €/m²

od 99.914 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.950 €/m²
od 69.059 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.43 m²
1.930 €/m²

od 98.845 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.930 €/m²

od 68.320 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.46 m²
1.900 €/m²

od 93.657 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.17 m²
1.800 €/m²

od 57.052 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.95 m²
1.930 €/m²

od 170.107 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 35.60 m²
1.950 €/m²

od 66.572 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
1.950 €/m²
od 99.951 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 35.60 m²
1.930 €/m²

od 65.860 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
1.930 €/m²

od 98.882 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.20 m²
1.900 €/m²

od 62.244 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.90 m²
1.900 €/m²

od 96.278 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

NOVI OBJEKAT! PRODATO!

Petrovaradinska 27

Tip: B – 59.03 m²
1.880 €/m²
od 106.254 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 59.03 m²
1.850 €/m²
od 101.531 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 59.03 m²
1.850 €/m²
od 101.531 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.15 m²
1.800 €/m²
od 87.978 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A – 33.66 m²
1.900 €/m²
od 61.261 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.870 €/m²
od 74.428 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 33.66 m²
1.870 €/m²
od 60.251 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.850 €/m²
od 73.596 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 33.66 m²
1.850 €/m²
od 59.578 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.58 m²
1.850 €/m²
od 73.596 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 33.69 m²
1.830 €/m²
od 58.957 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 41.79 m²
1.830 €/m²
od 73.132 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

NOVI OBJEKAT! PRODATO!

SIME IGUMANOVA 33

Tip: C
.
2.150 €/m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PS
Tip: D – 88.55 m²
2.100 €/m²
185.955 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: C – 80.85 m²
2.070 €/m²
167.359 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: A54.43 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 49.86 m²
.
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: D – 88.55 m²
.
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 30.14 m²
1.870 €/m²
56.362
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 39.24 m²
1.870 €/m²
73.379 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA
.
POGLEDAJ
PS
Tip: B – 65.11 m²
2.100 €/m²
136.731 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: C – 71.43 m²
.
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA
.
.
Tip: A – 49.14 m²
.
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 65.11 m²
2.000 €/m²
130.220 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 65.47 m²
2000 €/m²
130.940 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


NOVI OBJEKAT!

Đorđa Kratovca 64

 PRODATO!

Tip: A – 29.17 m²
1900 €/m²
od 53 089 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 44.12 m²
1870 €/m²
od 78 975 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 29.17 m²
1870 €/m²
od 52 214 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 44.12 m²
1850 €/m²
od 78 092 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: C – 76.18 m²
1850 €/m²
od 134 838 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 28.52 m²
1730 €/m²
od 47 058 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 42.10 m²
1730 €/m²
od 69 465 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B – 53.48 m²
1880 €/m²
od 96 264 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.48 m²
1850 €/m²
od 94 659 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.48 m²
1830 €/m²
od 93 590 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 53.63 m²
1800 €/m²
od 92 243 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


SAZONOVA 111 – PRODATO!

Tip: C – 110.38 m²
od 1.770 €/m² do 1.850 €/m²
od 195.373 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PS
Tip: C – 108.70 m²
od 1.770 €/m² do 1.850 €/m²
od 192.399 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: C – 63.34 m²
od 1.790 €/m² do 1.870 €/m²
od 113.379 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
42.68 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: C
63.34 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
42.68 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: C – 63.34 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
 od 110.845 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 42.68 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
od 74.690 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: C
59.85 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.24 m²
od 1.670 €/m² do 1.750 €/m²
od 55.510 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A – 40.83 m²
od 1.770 €/m² do 1.850 €/m²
od 72.269 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 56.19 m²
od 1.770 €/m² do 1.850 €/m²
od 99.456 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PS
Tip: A – 40.65 m²
od 1.760 €/m² do 1.840 €/m²
od 71.544 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 56.28 m²
od 1.770 €/m² do 1.850 €/m²
od 99.615 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: A – 40.65 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
od 71.137 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 56.28 m²
od 1.760 €/m² do 1.840 €/m²
od 99.053 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: A
40.65 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 56.28 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
od 98.490 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 40.65 m²
od 1.730 €/m² do 1.810 €/m²
od 70.324 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
56.28 m²
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 40.19 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
od 70.332 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 50.92 m²
od 1.750 €/m² do 1.830 €/m²
od 89.110 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


NOVI OBJEKAT! PRODATO! USELJENO!

SAZONOVA 107

Tip: C
160.28 m2
1.850 €/m2 – 296.518 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PS
Tip: A
45.09 m2
1.870 €/m2 – 84.318 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
67.78 m2
1.860 €/m2 – 126.071 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: C
114.47 m2
1.850 €/m2 – 211.770 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
58.29 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
54.47 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
58.29 m2
1.830 €/m2 – 106.671 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
54.47 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
25.21 m2
1.750 €/m2 – 44.118 €
REZERVISANO 🙁 POGLEDAJ
Tip: B
44.39 m2
1.750 €/m2 – 77.683 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
52.15 m2
1.850 €/m2 – 96.478 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PS
Tip: B
57.16 m2
1.840 €/m2 – 105.174 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
50.24 m2
1.850 €/m2 – 92.944 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
IV
Tip: B
57.16 m2
1.830 €/m2 – 104.603 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
50.24 m2
1.840 €/m2 – 92.442 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: C
68.75 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
38.64 m2
1.830 €/m2 – 70.711 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: C
68.75 m2
1.810 €/m2 – 124.438 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
38.64 m2
1.820 €/m2 – 70.325 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: C
62.31 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
40.80 m2
.
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


ĐORĐA KRATOVCA 53

Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
59.29 m2
1.730 €/m2
102.571 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
54.48 m2
1.670 €/m2
90.981 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A
35.68 m2
1.730 €/m2
61.726 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.730 €/m2
64.200 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
33.51 m2
1.740 €/m2
58.307 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
38.51 m2
1.740 €/m2
67.007 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


CERSKA 12

PRODATO! USELJENO!

 

Tip: C
91.87 m2
2010 €/m2
od 177.309 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: C
91.87 m2
2060 €/m2
od 181.902 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: C
91.87 m2
2010 €/m2
od 177.309 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip:A
46.05 m2
1980 €/m2
od 87.495 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
43.10 m2
1960 €/m2
od 81.028 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
58,02 m2
2010 €/m2
od 111.978 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
58,02 m2
2060 €/m2
od 114.879 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
58.02 m2
2010 €/m2
od 111.978 €
REZERVISANO 🙁POGLEDAJ
II
Tip: B2
55.44 m2
1980 €/m2
od 105.336 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip:A
47.13 m2
1980 €/m2
od 89.547 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
57.67 m2
1960 €/m2
od 108.419 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A2
35.00 m2
1910 €/m2
od 64.050 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 

 


STRUMIČKA 77

PRODATO! USELJENO!


 

Tip: C
88.66 m2
1.880 €/m2
od 159.588 € REZERVISANO 🙁
 POGLEDAJ
PK
Tip: C
88.66 m2
1.900 €/m2
od 161.361 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
64.05 m2
1.880 €/m2
od 115.290 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
41.60 m2
1.880 €/m2
od 74.880 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
43.75 m2
1800 €/m2
od 75.250 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
50.42 m2
1.870 €/m2
od 90.252 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
50.42 m2
1890 €/m2
od 91.260 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A
30.72 m2
1870 €/m2
od 54.989 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
 DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
I
Tip: B
64.54 m2
1850 €/m2
od 114.236 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 


GOSPODARA VUČIĆA 98

 PRODATO! USELJENO!


 

Tip: B
56.71 m2
1.800 €/m2
od 97.541 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.800 €/m2
od 121.208 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
56.71 m2
1.830 €/m2
od 99.243 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.830 €/m2
od 123.323 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
56.71 m2
1.800 €/m2
od 97.541 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.800 €/m2
od 121.208 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
45.25 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
51.58 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
61.33 m2
1.800 €/m2
od 105.488 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
61.33 m2
1830 €/m2
od 107.328 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
61.33 m2
1790 €/m2
od 104.874 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
1830 €/m2
od 78.820 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
61.30 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.74 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 


DEBARSKA 14

PRODATO! USELJENO! 

 

Tip: B
69.50 m2
1.750 €/m2
121.625 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
70 m2
1.770 €/m2
123.900 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PH
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip:C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: C
82 m2
1.790 €/m2
146.780 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
92.8m2
1.820 €/m2
168.896 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €+ dvostrana orijentacija
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip:B
54 m2
1.750 €/m2
94.500 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
31.8 m2
1.790 €/m2
56.922 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PH
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PK
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
II
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
I
Tip: A
33.6 m2
1.790 €/m2
60.144 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PR

I – POPUST 30 eur/m²

  1. Rane rezervacije;

II – POPUST 45 eur/m²

  1. Za kupce koji plaćaju 50% avansno

III – BONUS POPUST 20 eur/m²

  1. Kupci koji su već kupili jednu stambenu jedinicu od kompanije Beomarket;

IV – TIPOVI STANOVA

  1. Tip stana A – stan sa jednom spavaćom sobom
  2. Tip stana B – stan sa dve spavaće sobe
  3. Tip stana C – stan sa tri spavaće sobe
  4. Tip stana D – stan sa četiri spavaće sobe