PRODAJA

NOVI OBJEKAT!

Đorđa Kratovca 53

POČETAK PRODAJE 2 OKTOBAR! SLOBODAN JOŠ 1 STAN!

Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
59.29 m2
1.730 €/m2
102.571 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
59.29 m2
1.710 €/m2
101.386 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
54.48 m2
1.670 €/m2
90.981 € DOSTUPNO 🙂
POGLEDAJ
PR
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A
35.68 m2
1.730 €/m2
61.726 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.730 €/m2
64.200 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A
35.68 m2
1.710 €/m2
61.012 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
37.11 m2
1.710 €/m2
63.458 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
33.51 m2
1.740 €/m2
58.307 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
38.51 m2
1.740 €/m2
67.007 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


CERSKA 12

PRODATO! USELJENO!

 

Tip: C
91.87 m2
2010 €/m2
od 177.309 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: C
91.87 m2
2060 €/m2
od 181.902 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: C
91.87 m2
2010 €/m2
od 177.309 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip:A
46.05 m2
1980 €/m2
od 87.495 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
43.10 m2
1960 €/m2
od 81.028 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
58,02 m2
2010 €/m2
od 111.978 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
58,02 m2
2060 €/m2
od 114.879 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
58.02 m2
2010 €/m2
od 111.978 €
REZERVISANO 🙁POGLEDAJ
II
Tip: B2
55.44 m2
1980 €/m2
od 105.336 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip:A
47.13 m2
1980 €/m2
od 89.547 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
57.67 m2
1960 €/m2
od 108.419 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A2
35.00 m2
1910 €/m2
od 64.050 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 

 


STRUMIČKA 77

PRODATO! USELJENO!


 

Tip: C
88.66 m2
1.880 €/m2
od 159.588 € REZERVISANO 🙁
 POGLEDAJ
PK
Tip: C
88.66 m2
1.900 €/m2
od 161.361 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
64.05 m2
1.880 €/m2
od 115.290 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
41.60 m2
1.880 €/m2
od 74.880 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
43.75 m2
1800 €/m2
od 75.250 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
50.42 m2
1.870 €/m2
od 90.252 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B
50.42 m2
1890 €/m2
od 91.260 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A
30.72 m2
1870 €/m2
od 54.989 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
 DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
I
Tip: B
64.54 m2
1850 €/m2
od 114.236 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 


GOSPODARA VUČIĆA 98

 PRODATO! OBJEKAT U IZGRADNJI!


 

Tip: B
56.71 m2
1.800 €/m2
od 97.541 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.800 €/m2
od 121.208 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
56.71 m2
1.830 €/m2
od 99.243 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.830 €/m2
od 123.323 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
56.71 m2
1.800 €/m2
od 97.541 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
70.47 m2
1.800 €/m2
od 121.208 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A
45.25 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
51.58 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: B
61.33 m2
1.800 €/m2
od 105.488 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
III
Tip: B
61.33 m2
1830 €/m2
od 107.328 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
61.33 m2
1790 €/m2
od 104.874 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.04 m2
1830 €/m2
od 78.820 € REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B
61.30 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
45.74 m2
€/m2
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR

 


DEBARSKA 14

PRODATO! USELJENO! 

 

Tip: B
69.50 m2
1.750 €/m2
121.625 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B
70 m2
1.770 €/m2
123.900 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PH
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip:C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: C
82 m2
1.790 €/m2
146.780 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
92.8m2
1.820 €/m2
168.896 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B
63.5 m2
1.770 €/m2
112.395 €+ dvostrana orijentacija
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: C
77.8 m2
1.790 €/m2
139.262 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip:B
54 m2
1.750 €/m2
94.500 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
31.8 m2
1.790 €/m2
56.922 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PH
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PK
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
II
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
I
Tip: A
33.6 m2
1.790 €/m2
60.144 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A
34.3 m2
1.790 €/m2
61.397 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
DVOSTRANA
ORIJENTACIJA.
PR

I – POPUST 40 eur/m2

  1. Za pred-prodajne rezervacije po projektu;
  2. Kupci koji su već kupili jednu stambenu jedinicu od kompanije Beomarket;
  3. Kompanije sa kojima saradnja traje minimum 5 godina;

II – BONUS POPUST 40 eur/m2

  1. Za kupce koji plaćaju 50% avansno

III –TIPOVI STANOVA

  1. Tip stana A – stan sa jednom spavaćom sobom
  2. Tip stana B – stan sa dve spavaće sobe
  3. Tip stana C – stan sa tri spavaće sobe
  4. Tip stana D – stan sa četiri spavaće sobe