Tetovska 38

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 38

FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: B – 53.43 m²
1.930 €/m²

od 98.845 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.930 €/m²

od 68.320 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.43 m²
1.950 €/m²

od 99.914 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.950 €/m²
od 69.059 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.43 m²
1.930 €/m²

od 98.845 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
1.930 €/m²

od 68.320 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.46 m²
1.900 €/m²

od 93.657 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.17 m²
1.800 €/m²

od 57.052 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.95 m²
1.930 €/m²

od 170.107 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 35.60 m²
1.950 €/m²

od 66.572 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
1.950 €/m²
od 99.951 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 35.60 m²
1.930 €/m²

od 65.860 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
1.930 €/m²

od 98.882 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.20 m²
1.900 €/m²

od 62.244 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.90 m²
1.900 €/m²

od 96.278 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 53.43 m²


Tip stana: B 51.46 m²


Tip stana: A 36.93 m²


Tip stana: A 33.17 m²


Tip stana: C 91.95 m²


Tip stana: A 35.60 m²


Tip stana: A 34.20 m²


Tip stana: B 53.45 m²


Tip stana: B 52.90 m²