Tetovska 38

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 38

FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: B – 53.43 m²
2.020 €/m²

od 102.853 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
2.030 €/m²

od 71.460 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.43 m²
2.030 €/m²

od 103.387 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
2.040 €/m²
od 71.829 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.43 m²
2.020 €/m²

od 102.853 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 36.93 m²
2.030 €/m²

od 71.460 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.46 m²
2.000 €/m²

od 98.031 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.17 m²
2.020 €/m²

od 63.852 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.95 m²
2.030 €/m²

od 177.923 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 35.60 m²
2.040 €/m²

od 69.242 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
2.030 €/m²
od 103.426 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 35.60 m²
2.030 €/m²

od 68.886 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.45 m²
2.020 €/m²

od 102.891 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.20 m²
2.040 €/m²

od 66.519 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.90 m²
2.030 €/m²

od 102.361 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 53.43 m²


Tip stana: B 51.46 m²


Tip stana: A 36.93 m²


Tip stana: A 33.17 m²


Tip stana: C 91.95 m²


Tip stana: A 35.60 m²


Tip stana: A 34.20 m²


Tip stana: B 53.45 m²


Tip stana: B 52.90 m²