Tetovska 40

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 40

FOTOGRAFIJE GRADILIŠTA MAPA DOKUMENTACIJA

Tip: B – 53.91 m²
2.020 €/m²

od 103.777 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.10 m²
2.030 €/m²

od 71.789 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.96 m²
2.030 €/m²

od 104.413 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.21 m²
2.040 €/m²
od 72.373 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.96 m²
2.020 €/m²

od 103.873 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.21 m²
2.030 €/m²

od 72.001 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.99 m²
2.000 €/m²

od 99.041 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.82 m²
2.020 €/m²

od 65.104 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: A – 35.81 m²
2.020 €/m²

od 68.934 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.91 m²
2.030 €/m²
od 104.316 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 35.92 m²
2.040 €/m²

od 69.864 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.96 m²
2.030 €/m²
od 104.413 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 35.92 m²
2.030 €/m²

od 69.505 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 53.96 m²
2.020 €/m²

od 103.873 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.45 m²
2.040 €/m²

od 67.005 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.47 m²
2.030 €/m²

od 101.529 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 53.96 m²


Tip stana: B 51.99 m²


Tip stana: A 37.21 m²


Tip stana: A 33.82 m²


Tip stana: A 35.92 m²


Tip stana: A 34.45 m²


Tip stana: B 53.96 m²


Tip stana: B 52.47 m²