Tetovska 42

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 42

MAPA

Tip: B – 53.19 m²
2.020 €/m²

od 102.391 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.32 m²
2.030 €/m²

od 72.214 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.19 m²
2.030 €/m²

od 102.923 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
2.040 €/m²
od 72.626 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.19 m²
2.020 €/m²

od 102.391 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
2.030 €/m²

od 72.253 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.25 m²
2.000 €/m²

od 97.631 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 33.61 m²
2.020 €/m²

od 64.699 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.45 m²
2.030 €/m²

od 176.956 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 36.06 m²
2.040 €/m²

od 70.137 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
2.030 €/m²
od 101.723 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 36.06 m²
2.030 €/m²

od 69.776 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
2.020 €/m²

od 101.197 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.66 m²
2.040 €/m²

od 67.414 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 51.22 m²
2.030 €/m²

od 99.111 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 53.19 m²


Tip stana: B 51.25 m²


Tip stana: A 37.34 m²


Tip stana: A 33.61 m²


Tip stana: C 91.45 m²


Tip stana: A 36.06 m²


Tip stana: A 34.66 m²


Tip stana: B 52.57 m²


Tip stana: B 51.22 m²