Tetovska 42

NOVI OBJEKAT!

Tetovska 42

MAPA

Tip: B – 53.19 m²
1.990 €/m²

od 100.795 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 37.32 m²
1.990 €/m²

od 70.721 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: B – 53.19 m²
2.020 €/m²

od 102.391 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
2.020 €/m²
od 71.880 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: B – 53.19 m²
2.000 €/m²

od 101.327 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 37.34 m²
2.000 €/m²

od 71.133 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: B – 51.25 m²
1.930 €/m²

od 94.044 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
Tip: A – 33.61 m²
1.930 €/m²

od 61.674 €
DOSTUPAN 🙂
POGLEDAJ
PR
Tip: C – 91.45 m²
2.000 €/m²

od 174.212 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PK
Tip: A – 36.06 m²
2.030 €/m²

od 69.776 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
2.030 €/m²
od 101.723 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
II
Tip: A – 36.06 m²
2.010 €/m²

od 69.055 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 52.57 m²
2.010 €/m²

od 100.672 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
I
Tip: A – 34.66 m²
2.020 €/m²

od 66.721 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
Tip: B – 51.22 m²
2.020 €/m²

od 98.599 €
REZERVISANO 🙁
POGLEDAJ
PR


Tip stana: B 53.19 m²


Tip stana: B 51.25 m²


Tip stana: A 37.34 m²


Tip stana: A 33.61 m²


Tip stana: C 91.45 m²


Tip stana: A 36.06 m²


Tip stana: A 34.66 m²


Tip stana: B 52.57 m²


Tip stana: B 51.22 m²