Kačerska 9.

I – TIPOVI STANOVA

  • Tip stana A – stan sa jednom spavaćom sobom
  • Tip stana B – stan sa dve spavaće sobe
  • Tip stana C – stan sa tri spavaće sobe
  • Tip stana D – stan sa četiri spavaće sobe

III – NAPOMENE

  • II – NAPOMENE

    • 3D prikazi su digitalno kreirani i služe samo za opštu prezentaciju, detalji nisu predmet izvođenja stanova
    • Cene su bez uračunatog PDV-a

Imate dodatnih pitanja ?